Iskusi i kupi

Samokontrolirano kuhanje uključuje potpunu kontrolu temperature i vremena, pomoću prilagođavanja topline.

 

Kombinacija Audiotherma, naše patentirane tehnologije akustične kontrole, s mobilnom pločom za kuhanje, Navigeniom, momentalno podiže vaše kuhanje na višu razinu. Osim što konstantno očitava temperaturu unutar posude, Audiotherm komunicira s Navigeniom, kako bi pravilno prilagodili temperaturu, da se ne dogodi da namirnice budu sirove ili prekuhane.

 

Naučite više o karakteristikama naših uređaja i pogledajte kako će vam pomoći da dobijete najbolji rezultat kuhanja – svaki put.

Želiš uživo doživjeti naše proizvode u akciji? Prijavi se bez ikakve obveze na AMC-ovu prezentaciju kuhanja!