Imprint

AMC Hrvatska je dio AMC grupe, sa središtem u Rotkreuzu/Švicarska.

 

Kontaktirajte nas na

Telefon: +385 1 778 77 50
Faks: +385 1 619 57 08
E-Mail: hr@amc.info

 

Adresa

AMC Hrvatska
AMC Alfa Metalcraft d.o.o.
Kreše Golika 3
10090 Zagreb Hrvatska

 

Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-95/1116-2 dana 25.10.1995. godine.
MBS: 080006800, Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni račun otvoren je u Zagrebačkoj banci d.d. 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10;  IBAN: HR5923600001101312379
Iznos temeljnog kapitala: 1.140.300,00 kn, temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
Direktor društva: Danijela Kanaet

 

Odgovorni za sadržaj

AMC Hrvatska & AMC International

 

Koncept, dizajn i programiranje

pixelart GmbH
Handelszentrum 16 | 5101 Salzburg/Bergheim | Austria
Web: http://www.pixelart.at

 

Autorska prava

Tekstovi, fotografije i ostale informacije objavljene na stranici – ukoliko nije drugačije navedeno – spadaju pod autorska prava AMC Internacionala, Rotkreuz/Švicarska. Bilo kakvo pohranjivanje, reprodukcija ili prijenos sadržaja, čak i djelomično, dopušteno je jedino uz pismeno dopuštenje od strane AMC Internacionala, Rotkreuz/Švicarska.

Isto vrijedi i za Hrvatsku stranicu obožavatelja na Facebooku www.facebook.com/AMCHrvatska/.