Usmeritve o varstvu zasebnosti

Verzija 1.0 (maj 2018)

1. Kaj je namen teh usmeritev o varstvu zasebnosti?

2. Kdo smo?

3. Kaj pomeni pojem »osebni podatki« in »obdelava«?

4. Komu in za kaj je namenjena pričujoča izjava o zasebnosti?

5. Katere osebne podatke obdelujemo in v kakšne namene?

6. S kome delimo vaše osebne podatke?

7. Ali razkrivamo osebne podatke tujim državam?

8. Kako varujemo vaše osebne podatke?

9. Koliko časa obdržimo vaše osebne podatke?

10. Kako obdelujemo osebne podatke otrok?

11. Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

12. Kaj je še treba imeti v mislih?

13. Spremembe tega pravilnika

 

 

1. Kaj je namen teh usmeritev o varstvu zasebnosti?

Te usmeritve razgrinjajo, katere osebne podatke obdelujemo, na kakšen način in v kakšne namene.

S tem dokumentom vas obveščamo, kako in zakaj zbiramo, obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke. Pomembno je, da veste oz. poznate:

 • katere osebne podatke zbiramo o vas;
 • namen, zaradi katerega zbiramo osebne podatke;
 • kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke;
 • kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov; in
 • katere pravice imate zastran svojih osebnih podatkov.

Spodaj najdete ustrezna pojasnila in podrobne informacije v ustrezni tabeli [vstavite povezavo na: tabela] na koncu tega besedila o usmeritvah o varstvu osebnih podatkov. Če imate kako vprašanje, nas brez oklevanja o tem obvestite. Naše kontaktne podatke najdete v [vstavite povezavo: 2. poglavje].

 

2. Kdo smo?

Za vsako dejavnost obdelave podatkov je za zagotovitev varstva podatkov odgovorno določeno podjetje (t.i. »upravljavec«). Ta subjekt določi namene in sredstva dejavnosti obdelovanja. Načeloma je v skladu s to politiko zasebnosti naslednja oseba (»mi« ali »naše podjetje«) upravljavec v zvezi z obdelavo podatkov:

AMC Slovenija
Alfa Metalcraft, d.o.o.
Dunajska cesta 185
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 519 03 34
Faks: +386 1 519 06 14
E-Mail: si@amc.info

Določeno odgovorno osebo za varstvo podatkov lahko dosežete na naslednjem naslovu:
Zarko N. Kostresevic
Tel. +41 41 7995 405
Zarko.Kostresevic@amc.info

V določenih primerih je lahko odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov tudi kdo drug kot mi, torej neki drugi subjekt:

 • Če ste v stiku z drugo entiteto AMC, je ta entiteta načeloma upravljavec podatkov z ozirom na obdelovane podatke.
 • V določenih primerih lahko vaše osebne podatke prenesemo na drugo entiteto AMC ali na tretjo osebo, denimo neodvisne prodajne agente, ki v našem imenu ponujajo oziroma prodajajo izdelke AMC. V tem primeru je prejemnik podatkov upravljavec.

 

3. Kaj pomeni pojem "osebni podatki" in "obdelava"?

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, se pravi človeško bitje. To denimo vključuje naslednje podatke, seveda pod pogojem, da se nanašajo na posamezno fizično osebo:

 • kontaktne podatke, npr. ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko;
 • dodatne osebne podatke, npr. spol, rojstni dan in starost, zakonski stan, državljanstvo;
 • podatki o transakcijah, npr. informacije o naročilih, zgodovini nakupovanja, preferencah in afinitetah do določenih kategorij izdelkov;
 • osebna nagnjenja, npr. prehranjevalne navade ali kuharske veščine;
 • finančne informacije, npr. številka kreditne kartice, podrobnosti o bančnem računu, kreditna sposobnost;
 • Informacije o delovnem mestu, npr. podatki o poklicu, nazivu, funkciji, izobrazbi, nekdanjih delodajalcih, spretnostih in izkušnjah, licencah in dovoljenjih ter članstvih;
 • dnevniki, ki prikazujejo vaše obiske na naših spletnih mestih.

 

Vseh osebnih podatkov, navedenih v tem odstavku, ne obdelujemo nujno. Podrobne podatke o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, najdete v [vstavite povezavo: tabela: 5. razdelek] in v [vstavite povezavo: tabela] na koncu tega obvestila o zasebnosti.

 

"Obdelava" pomeni vsako operacijo ali niz postopkov, ki potekajo na osebnih podatkih. To vključuje med drugim naslednje ukrepe:

 • zbiranje in shranjevanje;
 • organizacija, urejanje in upravljanje;
 • prilagajanje in spreminjanje;
 • pridobivanje in posvetovaje;
 • raba in uporaba;
 • razkritje;
 • primerjava in kombiniranje;
 • omejevanje;
 • brisanje in uničenje; ter
 • prenos in diseminacija.

 

4. Komu in za kaj je namenjena pričujoča izjava o zasebnosti?

Ta pravilnik o varstvu zasebnosti velja za vsako obdelavo osebnih podatkov, povezanih z našimi poslovnimi dejavnostmi na vseh poslovnih področjih. Za nekatere storitve lahko veljajo dodatni pravilniki o zasebnosti. O teh določbah boste po potrebi obveščeni na primeren način.

Pričujoči pravilnik o zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov vseh »oseb, na katere se podatki nanašajo«. Naslednje osebe so primeri posameznikov, na katere se nanašajo podatki:

 • Osebe, ki nam pišejo ali se na nas obrnejo na kak drugi način;
 • obstoječe ali morebitne stranke, ki jih obiskujejo naši predstavniki;
 • udeleženci prodajnih dogodkov, kuharskih tečajev in drugih dogodkov, namenjenih strankam;
 • obiskovalci naših prostorov;
 • obiskovalci naših spletnih strani;
 • prejemniki naših obvestil in marketinških komunikejev;
 • udeleženci tekmovanj, natečajev in anket;
 • kontaktne osebe naših poslovnih partnerjev in prodajnih predstavnikov; ter
 • iskalci zaposlitve.

 

5. Katere osebne podatke obdelujemo in v kakšne namene?

Odvisno od priložnosti in namena obdelujemo različne osebne podatke. Več o tem lahko preberete v pričujočem poglavju in v [vstavite povezavo: tabeli] na koncu pričujočega dokumenta o varstvu zasebnosti:

 • Komunikacija: Osebne podatke obdelujemo vsakokrat, ko nas kdo kontaktira ali ko stopimo s kom v stik, npr. ko se kdo obrne na našo službo za pomoč strankam, ko nam piše ali pokliče. Običajno potrebujemo samo podatke, kot so ime in kontaktni podatki ter vsebina in čas sporočila. Te podatke uporabljamo, da zagotovimo informacije, obdelamo zahtevo in z osebo komuniciramo. Sporočila v skupini AMC lahko posredujemo tudi odgovornim službam, če se denimo zahteva nanaša na drugi subjekt.
 • Nakup blaga in storitev: Osebne podatke sprejemamo in obdelujemo tudi, kadar kdo uporabi naše storitve, če denimo od nas kupuje blago ali storitve. Potrebujemo npr. ime in kontaktne podatke te osebe, informacije o naročenem blagu ali storitvah, pa tudi o načinu plačila. V primeru, da želi plačilo izvesti v obrokih, bomo morda morali preveriti tudi kreditno sposobnost, za katero najemamo storitve kreditnih agencij. Osebne podatke obdelujemo denimo tudi za obdelavo naročil, vključno z odpremo pošiljk ter potrdilom o dostavi, izdajo računov ter garancijskimi storitvami. Od tod lahko pridobimo informacije o željah in afinitetah strank za določene izdelke ali storitve. Takšne informacije nam pomagajo zagotoviti specifične informacije o ponudbi, da lahko ponudbo natančneje prilagodimo zahtevam strank.
 • Prodajne zabave in dogodki s strankami: Na prodajnih zabavah in dogodkih za stranke (kot so predstavitve izdelkov, kuharski tečaji in promocijski dogodki), prav tako obdelujemo osebne podatke. Ti podatki vključujejo ime in naslov udeležencev ali zainteresiranih strank in – odvisno od dogodka – druge podatke, npr. datum rojstva. Te informacije obdelujemo z namenom izvajanja dogodkov za stranke, pa tudi zato, da bi s strankami stopili v neposreden stik ter pri njih zbudili zanimanje za naše izdelke in storitve.
 • Informacije in neposredno trženje: Osebne podatke obdelujemo na več načinov, tudi za namene informiranja in trženja. Če se na primer kdo prijavi na prejemanje obvestil (newsletter), bomo obdelali ustrezne kontaktne podatke, podrobnosti o prehranjevalnih navadah, kuhalnih spretnostih in preferencah, pa tudi podatke o uporabi obvestil in izdelkov, ki jih je dotična oseba prej kupila, da bi jo bolje spoznali in pritegnili njeno zanimanje za naše izdelke.
 • Obiskovanje spletnih strani: Uporaba aplikacij: ob obisku naših spletnih strani obdelujemo osebne podatke. Obdelava je odvisna od ponudbe in funkcionalnosti spletne strani. Ti podatki vključujejo podatke o dnevniku, podatke o času dostopa do našega spletnega mesta, trajanju obiska in dostopanih straneh. Te podatke uporabljamo zaradi varnosti informacijske tehnologije, pa tudi zaradi izboljšanja prijaznosti spletnega mesta in njegovih funkcij. Uporabljamo tudi »piškotke«, majhne besedilne datoteke, ki so začasno ali trajno shranjene v napravi, ko obiščete našo spletno stran. Piškotki so pogosto potrebni za funkcionalnost spletne strani. Drugi se uporabljajo za prilagoditev ponudbe. Dnevniki in piškoti navadno ne vsebujejo osebnih podatkov, ker vam te informacije pogosto ne moremo dodeliti. Uporabljamo tudi analitična orodja, kot je Google Analytics. S takšnimi storitvami se zbirajo podrobne informacije o uporabi ustreznega spletnega mesta, vendar pogosto niso osebne. Končno lahko uporabljamo funkcionalnosti ponudnikov, kot je Facebook, kar lahko povzroči, da ponudnik obdeluje podatke o vas. Prosimo, oglejte si [vstavite povezavo: tabelo] na koncu tega pravilnika o zasebnosti za nadaljnje podrobnosti. Tam se boste poučili o tem, kako lahko preprečite te dejavnosti.
 • Natečaji, tekmovanja in ankete: Občasno organiziramo natečaje, tekmovanja in ankete. V tem primeru obdelamo kontaktne podatke in podatke o udeležbi, pa tudi vaše prispevke. Dodatne podrobnosti so na voljo v ustreznih pogojih sodelovanja.
 • Poslovni partnerji: Sodelujemo z različnimi podjetji in poslovnimi partnerji, npr. z neodvisnimi prodajnimi zastopniki, dobavitelji, komercialnimi kupci blaga in storitev, partnerji za sodelovanje in ponudniki storitev (npr. ponudniki IT storitev). Obdelujemo tudi osebne podatke o kontaktnih osebah v teh podjetjih, npr. ime, funkcijo in naslov ter informacije o dobavah in plačilih.
 • Prijave na delovna mesta: Obdelujemo tudi osebne podatke prijaviteljev za prosta delovna mesta. Na splošno potrebujemo običajne informacije in dokumente ter tiste, ki so omenjeni v oglasu za delo.
 • Varstvo pravic: Osebne podatke obdelujemo tudi, da bi zaščitili svoje pravice, npr. uveljavili terjatve na sodiščih ter zunaj njih ter pred domačimi in tujimi oblastmi ali da se branimo pred terjatvami. Na primer, na morebitnih postopkih lahko pojasnimo ali predložimo dokumente uradnim organom. Ti lahko zahtevajo tudi, da razkrijemo dokumente, ki vsebujejo osebne podatke.

Na koncu tega pravilnika o zasebnosti [vstavite povezavo: tabela] je natančneje opisano, katere vrste osebnih podatkov zbiramo o vas, kako in za kakšne namene se uporabljajo ter na kakšni pravni podlagi in ali ste nam dolžni zagotoviti osebne podatke.

 

6. S kome delimo vaše osebne podatke?

Naši zaposleni in prodajni zastopniki imajo dostop do vaših osebnih podatkov, kolikor je to potrebno za opisane namene in delo zadevnih zaposlenih ali prodajnih zastopnikov. Delujejo v skladu z našimi navodili in so zavezani k zaupnosti in tajnosti pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki.

Vaše osebne podatke lahko tudi posredujemo drugim skupinam znotraj AMC za namene notranjega upravljanja skupine in za različne namene obdelave, opisane v tem pravilniku o zasebnosti. To pomeni, da se lahko vaši osebni podatki obdelujejo in združujejo z osebnimi podatki, ki izvirajo iz druge enote skupine AMC za ustrezne namene.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi zunanjim ponudnikom storitev, ki opravljajo določene posle v našem imenu, zlasti:

 • IT storitve, tj. storitve hranjenja podatkov (hosting), storitve v oblaku, razpošiljanje e-sporočil (newsletter), analiza podatkov itd.
 • storitve svetovanja, npr. v davčnih zadevah, pravnih zadevah, vodstvenih zadevah, kadrovskih zadevah itd.
 • transport in logistika, npr. pri distribuciji artiklov
 • administracija, npr. upravljanje z nepremičninami
 • poslovne informacije in izterjave, npr. v primeru, da želi kdo opraviti nakup, a ni poravnal zapadlih obveznosti

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo še v drugih primerih, npr. tretjim osebam (npr. organom oblasti), če to zahteva zakon. Prav tako si pridržujemo pravico do obdelave vaših osebnih podatkov, da bi ravnali v skladu z odredbo sodišča ali pa uveljavili ali branili pravne zahtevke ali če menimo, da je to potrebno iz drugih pravnih razlogov.

 

7. Ali razkrivamo osebne podatke tujim državam?

Prejemniki vaših osebnih podatkov ([povezava: pogl. 6]) se lahko nahajajo v tujini - tudi zunaj EU ali EGP, še posebej v Švici. Te države morda nimajo zakonov, ki varujejo osebne podatke v enakem obsegu kot zakoni v Švici, EU ali EGP. Gre za države, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite; če vaše osebne podatke razkrijemo prejemniku tretje države, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov. Eden od načinov za to je sklenitev sporazumov o prenosu podatkov, ki zagotavljajo potrebno varstvo podatkov s prejemniki tretjih držav. Ti vključujejo pogodbe, ki jih odobrijo, jih izdajo ali priznajo Evropska komisija in Zvezni urad za varstvo podatkov in informacij, tako imenovane standardne pogodbene klavzule. Poleg tega je dovoljeno prenašati osebne podatke na prejemnike, ki so se pridružili programu ZDA za zaščito zasebnosti

Če želite pridobiti kopijo naših pogodb o prenosih podatkov, ali če želite o tem pridobiti natančnejše informacije, se obrnite na nas ([povezava: pogl. 2]).

 

8. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske varnostne postopke za zaščito varnosti vaših osebnih podatkov ter za zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in za preprečevanje tveganja izgube, nenamerne spremembe, nenamernega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Vendar elektronski prenos informacij vključuje zlasti varnostna tveganja, ki jih ni mogoče popolnoma izključiti. Če na ta način prenašate podatke, to storite na lastno odgovornost.

 

9. Koliko časa obdržimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se podatki zbirajo. Poleg tega hranimo osebne podatke, dokler imamo za to zakoniti interes, npr. če potrebujemo osebne podatke za opravljanje pogodbenih dolžnosti (npr. spoštovanje garancijskih zahtevkov) za uveljavljanje ali obrambo pred zahtevki, za namene arhiviranja in za zagotavljanje varnosti IT ali za primer zastaranja. Prav tako obdržimo vaše osebne podatke, dokler je ta obveznost po zakonu veljavna. Druge dokumente je treba hraniti samo za kratek čas, kar denimo velja za posnetke video nadzora ali za snemanje nekaterih internetnih procesov (podatki dnevnika).

 

10. Kako obdelujemo osebne podatke otrok?

Osebnih podatkov otrok ne obdelujemo. Če je to le potrebno, bomo posebno pozornost namenili njihovi zaščiti; če obdelujemo osebne podatke otrok na podlagi soglasja, prosimo starše ali zakonite zastopnike za privolitev. Če so starši ali zakoniti zastopniki dali soglasje, lahko to soglasje naknadno prekličejo.

 

11. Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate ali pa odrečete soglasje za obdelavo. Pravica do ugovora obstaja zlasti glede obdelave podatkov v okviru neposrednega oglaševanja. Če prekličete soglasje ali dejansko nasprotujete nadaljnji obdelavi za določen namen, vaših osebnih podatkov v te namene ne moremo več obdelovati.

Uživate pa še naslednje pravice:

Pravica

Opis­­­

Opombe

Pravica do dostopa

Kadarkoli in brezplačno imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo. Tako lahko preverite, katere osebne podatke obdelujemo in ali se uporabljajo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.

V nekaterih primerih je ta pravica omejena:

 • če se niste ustrezno identificirali;
 • če je treba zaščititi pravice in svoboščine drugih oseb (npr. obveznosti glede zaupnosti ali pravice tretjih oseb);
 • v primeru pretiranega uveljavljanja pravice do dostopa (lahko tudi zahtevamo plačilo za informacije); ali
 • če bi obsežno posredovanje informacij povzročalo nesorazmerne napore.
 

Pravica do popravka

Imate pravico do popravka netočnih ali nepopolnih podatkov in pravico do obveščenosti o tem.

 

Pravica do izbrisa

Imate pravico do izbrisa osebnih podatkov. To lahko zahtevate, če:

 • osebnih podatki niso več potrebni v izvirne namene;
 • ste umaknili soglasje k obdelavi oz. ste proti njej ugovarjali;
 • je obdelava nezakonita.
 

V nekaterih primerih je ta pravica omejena, zlasti če je obdelava neizbežna:

 • za uveljavljanje svobode izražanja in obveščanja;
 • za opravljanje pravnih nalog ali nalog v javnem interesu;
 • za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 

Pravica do omejevanja obdelave

V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. To lahko pomeni, da se osebni podatki (vsaj začasno) ne bodo več obdelovali ali da bodo osebni podatki, ki so bili objavljeni, (vsaj začasno) odstranjeni s spletne strani.

 

Pravica do prenosa podatkov

Imate pravico, da prejmete osebne podatke o sebi, ki ste nam jih dali brezplačno, v običajni in strojno berljivi obliki, in sicer pod pogojem, da:

 • specifična obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi oziroma je potrebna za izvedbo naročila; in
 • obdelava poteka avtomatično.
 

Odvisno od posameznega primera se vaši osebni podatki lahko prenesejo na vas ali neposredno drugemu upravljavcu.

Pravica do pritožbe

Imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu o načinu obdelave ali obdelave vaših osebnih podatkov.

 

 

12. Kaj je še treba imeti v mislih?

 • Pravna podlaga: GDPR zahteva, da posameznike obveščamo o ustrezni pravni podlagi za naše dejavnosti obdelave podatkov. V tabeli [vstavite povezavo: tabela] na koncu tega pravilnika o zasebnosti so informacije o pravni podlagi, na kateri običajno temeljijo dejavnosti obdelave podatkov. Zaradi zapletenosti številnih podatkovnih postopkov ni mogoče izključiti, da se lahko v posameznih primerih - odvisno od okoliščin - uporabijo tudi druge pravne podlage.
 • Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov: GDPR tudi nalaga, da ste obveščeni o tem, ali ste dolžni posredovati svoje osebne podatke zaradi pravne ali pogodbene zahteve oziroma ker so podatki potrebni za sklenitev pogodbe. Poleg tega vas moramo obvestiti o morebitnih posledicah, če podatkov ne podate. Na koncu tega pravilnika o zasebnosti boste našli tudi ustrezne podatke v tabeli [vstavite povezavo: tabela]. Praviloma je razkritje osebnih podatkov prostovoljno.
 • Osebni podatki tretjih oseb: Morda nam želite ali pa nam morate posredovati osebne podatke tretjih oseb. Poudariti želimo, da morate v tem primeru te osebe obvestiti o takem razkritju podatkov in o tem pravilniku o zasebnosti. Prav tako morate pridobiti soglasje te osebe za takšno razkritje.

 

13. Spremembe tega pravilnika

Ta pravilnik o zasebnosti lahko poljubno spremenimo, če spremenimo dejavnosti za obdelavo podatkov ali če se začne uporabljati nova zakonodaja. O takšnih spremembah posameznike aktivno obveščamo, če je to mogoče brez nesorazmernih naporov. Na splošno pa je dejavnost obdelave podatkov predmet najnovejše verzije pravilnika o zasebnosti.

Tabela: Razlogi za zbiranje podatkov; obseg, namen in obveznost dostopa; pravna podlaga za obdelavo [vstavite povezave na ustrezne dele tabele:]

 • Komunikacija z nami
 • Nakup blaga in storitev
 • Udeležba na prodajnih zabavah in dogodkih za stranke
 • E-novice (newsletter) in neposredno trženje
 • Obisk spletne strani (na splošno)
 • Obisk spletne strani (piškotki)
 • Obisk spletne strani (analiza vedenja uporabnikov)
 • Obisk spletne strani (vtičniki)
 • Sodelovanje na natečajih, tekmovanjih in podobnih dogodkih
 • Vstop v območje pod video nadzorom
 • Wi-Fi v naših prostorih
 • Poslovni stiki z našim podjetjem
 • Prijave na delovna mesta
 • Skladnost s pravnimi zahtevami
 • Varstvo pravic

Razlogi za zbiranje

Obdelovani osebni podatki

Namen obdelave in obveznost dostopa

Pravna podlaga za obdelavo

Komunikacija z nami

Osebne podatke zabeležimo, kadar pisno, elektronsko ali po telefonu z nami komunicirate, ko se obrnete na našo službo za stranke. Obdelujemo podatke o stiku in komunikaciji, vključno z naslednjimi osebnimi podatki:

 •  ime in priimek;
 •  odvisno od načina komunikacije tudi kontaktne podatke, denimo poštni naslov, e-mail in telefonsko številko;
 • vsebino in čas komunikacije.
 

V tem kontekstu obdelamo podatke v naslednje namene:

 • Servis za stranke in vzdrževanje; splošna komunikacija z vami: pomembno je, da nam lahko sporočite, kar vas zanima.
 • Zagotavljanje kakovosti in usposabljanje: morebitno snemanje pogovorov nam pomaga analizirati in izboljšati te postopke.

Seveda določenih informacij niste dolžni posredovati. Vendar lahko pogosto odgovorimo na vaša vprašanja le, če nam posredujete določene minimalne podrobnosti.

Interakcija z našo službo za stranke je odvisna od vaše pobude; to razumemo kot vaše soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov.

Obdelava podatkov za stranke je v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča izboljšanje kakovosti naših storitev, preprečevanje napak v naših postopkih in doseganje večjega zadovoljstva strank.

Nakup blaga in storitev

Med nakupom pri nas obdelujemo osebne podatke v zvezi z vašim nakupnim in plačilnim vedenjem. To vključuje zlasti naslednje osebne podatke, ki so lahko občutljivi:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke, denimo naslov za dostavo in račun;
 • informacije o naročenih izdelkih;
 • podatke o plačilu;

Za nakupe na obroke lahko preverimo vašo plačilno sposobnost. V ta namen običajno pridobivamo informacije od specializiranih podjetij, tako imenovanih kreditnih agencij.

Ocenimo lahko tudi podatke o nakupih in vedenju ter jih povezujemo z drugimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali o vas (na primer vaše nakupovalne navade, vaša kulinarična nagnjenja ali vaše kuharske sposobnosti).

V tem kontekstu obdelamo podatke v naslednje namene:

 • Obdelava: podatke obdelujemo, da lahko spremljamo nakup in naročeno blago dostavimo.
 • Storitve za stranke, zlasti v zvezi z garancijskimi zahtevki.
 • Informacije o nakupovalnem vedenju: analiziramo nakupovalno vedenje strank, s pomočjo pridobljenih podatkov pa izboljšujemo storitve.

Pri nakupu niste dolžni zagotoviti osebnih podatkov. Vendar pa naročila, nakupa storitev in nakupa določenega blaga ni mogoče izvesti brez obdelave osebnih podatkov. Tudi nakupovanje v spletnih trgovinah zahteva obdelavo potrebnih osebnih podatkov.

Obdelava temelji na dejstvu, da imamo dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za izvedbo naročila.

Poleg tega imamo podlago za obdelavo v zakonitem interesu. Z zbranimi osebnimi podatki lahko svoje storitve bolje in natančneje prilagodimo vašim potrebam in interesom ter razširimo in izboljšamo ponudbo.

Udeležba na prodajnih zabavah in dogodkih za stranke

Osebne podatke obdelujemo, ko vas vabimo na prodajne zabave ali dogodke za stranke (na primer predstavitve izdelkov ali kuhanje). To pomeni naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke;
 • podatke o (ne)udeležbi;
 • podatke, pomembne za izvedbo dogodka, denimo podatek o rojstnem datumu.

Osebne podatke lahko ocenjujemo in jih združimo z drugimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali o vas (na primer vaše nakupovalne navade, vaša kulinarična nagnjenja ali vaše kuharske sposobnosti).

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko povabimo na dogodke in ugotovimo, kaj vas kot stranke zanima. Na ta način vas lahko posebej opozorimo na dogodke za stranke, za katere domnevamo, da vas bodo zanimali.

Sodelovanje na dogodkih za stranke je prostovoljno, vendar običajno ni mogoče brez obdelave osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja, da vas obveščamo o ustreznih dogodkih za stranke, oziroma če ste se registrirali za enega od naših dogodkov za stranke.

Obdelava, omenjena na levi, je obenem v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča osebni stik z vami in nam omogoča, da vas bolje spoznamo. To nam omogoča boljše prilagajanje naših storitev vašim potrebam in interesom ter razširiti in izboljšati naše storitve.

E-novice (newsletter) in neposredno trženje

Ko se naročite na e-novice ali če kupite izdelek, bomo obdelali zlasti naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • kontaktne podatke;
 • e-naslov;
 • podatek, ali ste odobrili oz. odklonili prejemanje e-novic.

Obdelujemo lahko tudi informacije o vaši uporabi elektronskih glasil; to vključuje zlasti naslednje osebne podatke:

 • prejem e-novic;
 • ali in kdaj ste e-novice odprli;
 • izbrane povezave (cilj, datum, čas).

Osebne podatke lahko ocenjujemo in jih združimo z drugimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali o vas (na primer vaše nakupovalne navade, vaša kulinarična nagnjenja ali vaše kuharske sposobnosti).

Osebne podatke obdelujemo, da vam pošljemo elektronsko glasilo. Obdelujemo osebne podatke o vaši uporabi elektronskega glasila, da vas bolje spoznamo in natančneje prilagodimo svoje storitve.

Ta obdelava podatkov je prostovoljna. Če nam osebnih podatkov ne posredujete, še posebej vašega e-poštnega naslova, vam ne bomo mogli ponuditi te storitve.

Svoje soglasje za e-novice in drugo neposredno trženje lahko kadar koli prekličete tako, da se odjavite s te storitve, in sicer prek povezave, ki je vključena v vsako e-novico, ali pa se obrnite na nas [vstavite povezavo: pogl. 2].

Vašo prijavo na e-novice razumemo kot privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, opisane na levi strani.

Obdelava, omenjena na levi, je obenem v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča osebni stik z vami in nam omogoča, da vas bolje spoznamo. To nam omogoča boljše prilagajanje naših storitev vašim potrebam in interesom ter razširiti in izboljšati naše storitve.

Obisk spletne strani (na splošno)

Vsakokrat, ko dostopate do naših spletnih strani, vaš brskalnik iz tehničnih razlogov prenese določene podatke in jih shrani med dnevniške datoteke. To vključuje naslednje podatke o uporabi:

 • IP naslov podatke o napravi, npr. MAC naslov;
 • O obiskanih vsebinah, ter datumu in času obiska spletnega mesta.
 

V tem kontekstu obdelamo podatke v naslednje namene:

 • Zagotavljanje spletnega mesta: shranjevanje dnevniških datotek je nujno za to storitev.
 • Upravljanje spletnega mesta: obdelava dnevniških datotek  nam pomaga odpravljati napake in zagotavljati varstvo spletnega mesta pred prevarami.
 • Individualizacija in optimizacija: spletno mesto želimo prilagoditi individualni rabi in izkušnjo približati uporabniku. V ta namen hranimo individualne nastavitve, npr. podatek, da ste mesto že obiskali, s katerimi nastavitvami (npr. jezikovne nastavitve) in s kakšnimi uporabljenimi funkcijami.
 

Obdelava dnevniških datotek je v našem zakonitem interesu.

Obisk spletne strani (piškotki)

Odvisno od funkcionalnosti shranjujemo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in ki se shranijo v vaši napravi ob obisku naše spletne strani. Uporabljamo piškotke, v katerih je shranjena edinstvena identifikacijska številka, tako imenovana ID seje in podatki o času izvora in obdobja shranjevanja piškotka. Ti piškotki se izbrišejo po obisku naše spletne strani. Uporabljamo pa tudi trajne piškotke, ki ostanejo shranjeni tudi po koncu seje brskalnika. Ti piškotki se uporabljajo za prepoznavanje obiskovalca ob poznejšem obisku.

Piškotki navadno ne obdelujejo nobenih osebnih podatkov. Informacij, ki jih je zbiral piškot, ne moremo dodeliti določeni osebi.

Piškotne uporabljamo v naslednje namene:

 • Pomagajo nam ohranjati določene funckije spletnega mesta.
 • Piškotki vam olajšajo obisk spletnega mesta in pomagajo pri funkcijah, da je izkušnja uporabniku prijazna, npr. s shranjevanjem jezikovnih nastavitev.
 • Piškotki omogočajo prilagoditev storitev vašim potrebam. Z zbiranjem in obdelavo podatkov o splošni rabi ter vedenju obiskovalcev ter o napravah vam lahko ponudimo usmerjene storitve ter druge koristne informacije.

Piškotkov, ki jih uporabljamo, niste dolžni sprejeti. Napravo (tablični računalnik, osebni računalnik, pametni telefon itd.) lahko konfigurirate, da se pred ustvarjanjem novega piškotka prikaže sporočilo. Tako lahko zavračate piškotke. Piškotke lahko tudi izbrišete. Poleg tega imate možnost preprečiti zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek (vključno z vašim naslovom IP), in obdelavo teh podatkov s prenosom in namestitvijo ustreznega dodatka za brskalnik.

Zavrnitev ali deaktiviranje piškotkov pa lahko pomeni, da ne morete uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.

Uporaba piškotkov služi našim zakonitim interesom. Nekateri piškotki so potrebni za shranjevanje posameznih nastavitev ali za ponujanje nakupovalnih košar. Ta individualizacija je prav tako v interesu obiskovalcev naših spletnih strani. Poleg tega je analiza obiska naših spletnih strani v našem zakonitem interesu.

Obisk spletne strani (analiza vedenja uporabnikov)

Na spletni strani uporabljamo Google Analytics, storitev analize storitve Google, Inc. v ZDA. Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo uporabe spletne strani. Splošne informacije o piškotkih najdete v tej tabeli pod »obisk naše spletne strani (piškotki)«. S tem so shranjene informacije o vašem vedenju na naši spletni strani in uporabljeni napravi (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.).

Ti podatki so shranjeni na Googlovem strežniku v ZDA. Vendar bo vaš naslov IP najprej skrajšan v EU ali EGP. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP prenesen v ZDA. V ZDA je Google zavezan programu ZDA za zaščito zasebnosti. Google Analytics omogoča tudi dodeljevanje podatkov, sej in interakcij v več končnih napravah na psevdonimni ID uporabnika in s tem analiziranje dejavnosti neznanega uporabnika v napravah. Za več informacij si oglejte Googlove pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti.

Za podobne storitve uporabljamo še druge ponudnike, denimo Matomo, od katerih vsak uporablja piškotke. Ponudniki pogosto ne prejemajo nobenih osebnih podatkov, lahko pa zabeležijo uporabnikovo rabo spletnega mesta. Ti zapisi so lahko povezani z informacijami z drugih spletnih strani, ki uporabljajo isto storitev. Obnašanje določenega uporabnika se lahko zabeleži na več spletnih mestih in napravah. Posamezni ponudnik lahko te podatke uporabi tudi v svoje namene, npr. za osebno oglaševanje.

Te informacije se uporabljajo za boljše razumevanje uporabe naše spletne strani in za izboljšanje njegove vsebine, funkcionalnosti in nepovratnosti. Vidimo lahko denimo, s katerih spletnih mest prihaja največ obiskovalcev, katere strani so najbolj obiskane in s katerih strani nas največ obiskovalcev zapusti.

Uporabo storitve Google Analytics lahko preprečite z namestitvijo dodatka za vaš brskalnik, tako imenovani »add-on«. Nastavite lahko tudi piškotek za onemogočanje. Piškotki za onemogočanje preprečujejo prihodnje zbiranje podatkov, a to velja samo za ta brskalnik. Če želite preprečiti vnos podatkov v različne naprave, morate zato izvesti »opt-out« na vseh napravah in uporabljenih brskalnikih. Če piškotke izbrišete v brskalniku, bo odstranjen tudi piškotek za onemogočanje.

Navedeni postopki obdelave so v našem zakonitem interesu. Naše spletne strani so zelo pomembno sredstvo komuniciranja in pridobivanja strank. Nujno je, da spletne strani ohranimo funkcionalne in privlačne.

 

 

Obisk spletne strani (vtičniki)

Naša spletna mesta uporabljajo vtičnike, npr. s Facebooka, YouTube-a, Instagrama ali Google+, zato prikazujejo gumbe ustreznih ponudnikov, npr. gumb »všeč mi je« na Facebooku ali gumb Google +1. Vsebina ponudnika je integrirana na spletno mesto.

Ko obiščete spletno mesto, ki uporablja tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavli neposredno povezavo s strežniki tega ponudnika. Vsebino vtičnika neposredno prenese v vaš brskalnik s strani ustreznega ponudnika in jo integrira na ustrezno spletno mesto. Zato ponudnik prejme zlasti naslednje osebne podatke: 

 • o tem, da je vaš brskalnik obiskal določeno spletno mesto;
 • IP naslov naprave, tudi če pri ponudniku nimate uporabniškega računa.

Če ste hkrati prijavljeni tudi na spletni strani ponudnika, lahko ponudnik dodeli obisk v svoj osebni profil. Če sodelujete z vtičnikom - na primer s pritiskom na gumb »všeč mi je« ali s komentiranjem -, se ustrezni podatki prenesejo neposredno iz vašega brskalnika k ponudniku in se tam shranijo. Interakcija je lahko objavljena tudi na profilu, ki ga imate pri ponudniku, in je viden vašim stikom.

Za boljšo izkušnjo uporabljamo vtičnike, npr. da »všečkate« stran. To nam tudi pomaga doseči širše občinstvo. Dodatne informacije o obdelavi ustreznih podatkov najdete v pravilniku o zasebnosti zadevnih ponudnikov

Če ne želite, da ustrezni ponudniki zbirajo podatke o vas prek naše spletne strani, se morate odjaviti s spletne strani ponudnika, preden obiščete našo spletno stran. A tudi ko niste prijavljeni, ponudniki uporabljajo družabne vtičnike za postavitev piškotkov in zbiranje anonimnih podatkov, ki se lahko dodelijo vašemu profilu, če se kasneje prijavite na ustrezno spletno mesto ponudnika. V takšnih primerih ponudnik obdeluje vaše osebne podatke kot upravljavec in v skladu s svojimi predpisi o varstvu podatkov. Če želite preprečiti, da ponudnik vašemu profilu dodeli podatke, morate izbrisati ustrezne piškotke. Prav tako lahko popolnoma preprečite nalaganje vtičnikov z dodatki za vaš brskalnik, npr. z uporabo »No Script« ali »No-Script Suite«.

The processing purposes mentioned are in our legitimate interests. It is very important to us to design our website in an attractive manner and to increase the interaction with our visitors. The use of social plug-ins is an important tool for this purpose.

 

Sodelovanje na natečajih, tekmovanjih in podobnih dogodkih

Ko sodelujete na tekmovanjih, tekmovanjih in anketah (»dogodek«), zberemo osebne podatke. Obseg obdelanih osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na dogodek. Osebni podatki, ki bodo obdelani posebej, vključujejo:

 • ime in priimek;
 • datum rojstva;
 • kontaktne podatke;
 • podatke o (ne)udeležbi;
 • rezultat udeležbe;
 • vaš vložek;
 • korespondenca o dogodku.

Dodatne podrobnosti so na voljo v ustreznih pogojih sodelovanja.

Osebne podatke lahko tudi ocenjujemo in jih združimo z drugimi osebnimi podatki, kot so statistični podatki in drugi podatki, ki smo jih zbrali o vas, da bi pridobili informacije o vaših željah in afinitetah do določenih izdelkov ali storitev.

Vaše osebne podatke bomo obdelali, da bi izvedli dogodek in obvestili zmagovalca. Z vašim soglasjem bomo za vaše namene analizirali in uporabili vaše ime in kontaktne podatke. Za te namene lahko vaše podatke združimo z drugimi osebnimi in osebnimi podatki, ki smo jih shranili o vas.

Sodelovanje je prostovoljno, vendar ga navadno ni mogoče izpeljati brez osebnih podatkov.

Če sodelujete pri dogodku, se strinjate, da obdelujemo vaše osebne podatke v ta namen. Lahko vas prosimo za nadaljnje soglasje, npr. za uporabo kontaktnih podatkov za namene trženja.

Vstop v območje pod video nadzorom e

Na ustrezno označenih območjih snemamo video posnetke. Tako lahko na ustreznih območjih pridobimo informacije o posameznikovem vedenju. Uporaba nadzornih kamer je omejena na določene lokacije in jasno označena. Poleg tega so zbrani podatki na ta način na voljo za obdelavo le določenim zaposlenim.

Takšna obdelava se izvaja za vašo lastno varnost, varnost naših zaposlenih in za namene dokazovanja. Če sumimo, da se je zgodilo kaznivo dejanje, lahko posnetke posredujemo organom tožilstva.

Če ne želite biti zabeleženi, vas prosimo, da na področja ne vstopate.

V našem zakonitem interesu je zagotoviti varnost naših strank in zaposlenih na ustreznih področjih ter preprečiti morebitna kazniva dejanja zoper naše zaposlene in naše stranke ter prispevati pri morebitnih preiskavah.

Wi-Fi v naših prostorih

Podatke, ki so specifični za napravo, z vaše naprave zberemo takoj, ko se prijavite v našo Wi-Fi infrastrukturo. To vključuje:

 • MAC naslov naprave (identifikator naprave);
 • datum, čas in trajanje povezave.

V večini primerov tega podatka ne moremo dodeliti določeni osebi.

Ko uporabljate naše Wi-Fi omrežje, bomo obdelali zlasti naslednje podatke:

 • trajanje povezave;
 • lokacijo naprave;
 • obseg prenosa podatkov.
 

Te podatke obdelujemo, da vam zagotovimo storitve Wi-Fi in za namene varnosti IT. Uporaba naše storitve Wi-Fi je prostovoljna. Načeloma niste dolžni razkriti nobenih osebnih podatkov, vendar morda ne bo mogoče uporabljati storitve Wi-Fi, ne da bi se vaši osebni podatki ustrezno obdelovali.

Z uporabo naše storitve Wi-Fi soglašate z našo obdelavo vaših osebnih podatkov v ta namen.

Poslovni stiki z našim podjetjem

Če delate za podjetje, ki dobavlja ali kupuje naše blago ali storitve ali na drug način deluje skupaj z nami, obdelujemo na primer podatke:

 • ime in priimek;
 • položaj, naziv, poklicno področje;
 • karierni položaj;
 • podatke o interakciji z nami;
 • podatke o dobavah in plačilih.
 

Obdelava podatkov služi:

 • preverbi, ali najemamo storitve oziroma jih dobavljamo in ali lahko sodelujemo z vašim podjetjem (preverba primernosti, konfliktov interesa itd.);
 • preverbi, ali vaše podjetje ustreza varnostnim standardom, npr. ali bi lahko za nas obdelovalo podatke;
 • načrtovanju delovnih urnikov za naše in po potrebi vaše zaposlene;
 • sklepanju pogodb za sodelovanje z vami;
 • nadzoru in evalvaciji učinkovitosti;
 • za priprave na in izvedbo prevzemov, prodaje družb in podobnih transakcij.

Osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. Toda če nam zahtevanih osebnih podatkov ne želite posredovati, morda ne bomo mogli sodelovati z vami. V izjemnih primerih smo take osebne podatke pravno zavezani obdelati. Vedno vam bomo povedali, kje je tako.

Obdelava temelji na dejstvu, da imamo dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov za izvedbo naročila.

Omenjena obdelava je v našem zakonitem interesu, saj nam omogoča uporabo zunanjih storitev in s tem povečanje naše učinkovitosti.

Prijave na prosta delovna mesta

Ko se prijavljate na delovno mesto v našem podjetju, obdelamo vaše kontaktne podatke in podatke, ki nam jih posredujete (npr. prijava, kontaktni podatki, življenjepis, kvalifikacije, certifikati itd., po potrebi tudi občutljivi osebni podatki). Drugi osebni podatki se lahko zahtevajo tudi med trajanjem zaposlitve, odvisno od položaja in profila.

Vaše podatke obdelujemo, da preverimo vašo primernost za položaj in preučimo možnosti zaposlitve. Z vašim soglasjem lahko vašo prijavo tudi shranimo, če do zaposlitve ne pride, in sicer zaradi možne poznejše zaposlitve.

Osebne podatke posredujete prostovoljno, vendar brez potrebnih osebnih podatkov ne moremo obdelati prijave.

Če nam pošljete prijavno dokumentacijo, soglašate z obdelavo osebnih podatkov za navedene namene. Obdelava za omenjene namene je v našem zakonitem interesu.

Skladnost s pravnimi zahtevami

Osebne podatke bomo morda morali ali želeli obdelati za izpolnitev zakonskih obveznosti, če denimo uradni organ zahteva dokumente, ki vsebujejo vaše ime in kontaktne podatke, ali če opravimo preiskavo. Prav tako lahko opravljamo notranje preiskave, v katerih se lahko obdelujejo tudi vaši osebni podatki.

Predvsem obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, vključno s sodnimi odredbami;
 • preventivni ukrepi za izpolnitev zakonskih obveznosti;
 • ukrepi za preprečevanje zlorab.
 

Obdelava za zgoraj navedene namene je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in zakonitih interesov.

Varstvo pravic

Obdelujemo osebne podatke, da bi zaščitili svoje pravice, npr. uveljavljali terjatve na sodišču ali zunajsodno ter pred domačimi in tujimi oblastmi, ali da bi se branili pred terjatvami. Na morebitnem sodnem procesu lahko tako kaj pojasnimo ali predložimo dokumente uradnemu organu. Ti lahko zahtevajo tudi, da razkrijemo dokumente, ki vsebujejo osebne podatke. Poleg kontaktnih podatkov določenih oseb lahko obdelamo tudi druge osebne podatke, odvisno od okoliščin, npr. informacije o postopkih, ki so ali bi lahko povzročili spor. To lahko vključuje tudi občutljive osebne podatke.

Te osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

 • pojasnjevanje in uveljavljanje naših terjatev, vključno s terjatvami sestrskih podjetij in pogodbenic;
 • obramba pred tujimi terjatvami, terjatvami do zaposlenih ter sestrskih podjetij in pogodbenic;
 • razreševanje morebitnih sporov in drugih pravnih postopkov;
 • sodelovanje v sodnih postopkih ter v postopkih, ki potekajo pred domačimi in tujimi oblastmi.
 

Obdelava za zgoraj navedene namene je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti in zakonitih interesov.