Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Bu sitenin sahibi AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.Sitede yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmustur. AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtmasi için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.

Bu sitede kullanılan bazi ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çesitli belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’nin önceden yazili izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz.

Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir sekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi, web sitesine bağlantı yapılması AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’nin önceden vereceği yazılı izne tabidir.  Bu websitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi sorumlu tutulamaz.Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek sekilde güncelleşmemesi; revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’ne hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye iliskin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’ni hiçbir sekilde yükümlülük altına sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, v.b. gibi) her türlü maddi ve manevi hakkı AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir. AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, işbu Kullanım Şartları metni esas alınacak olup, ziyaretçiler, böyle bir durumda AMC Alfa Metalcraft Metal Ticaret Anonim Şirketi’nin her türlü hukuki hakkını kullanacağını kabul ederler.