İhbar koruması

İhbar koruması

Sorumlu bir şirket olarak yasalara uyum, faaliyetlerimizde vazgeçilmez bir ilkedir. Bu bağlamda şeffaflığa ve etik işbirliğine güveniyoruz. Potansiyel suiistimalleri ve yasal ihlalleri mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkarmak ve erken bir aşamada önlemek için bunları buradan bildirme seçeneğiniz vardır