Gegevensbeschermingsverklaring

Hierna wordt verklaard hoe AMC haar gegevens bewerkt.

Website

Om aan de optimale eisen van de verbruiker te voldoen, wordt de toegang tot de website statistisch bijgehouden. Informatie over het aantal bezoeken en de frequentie ervan, helpen ons de opbouw van de website te verbeteren. Er worden geen persoonlijke data bijgehouden. AMC behoudt zich het recht voor, de website op elk moment te wijzigen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens, die bij het invullen van het formulier worden opgegeven, worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden overhandigd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. («Google»). Google Analytics maakt gebruik van de zogenaamde «Cookies», tekstdata, die in uw computer werden opgeslagen en die een analyse van de verbruiker van de website mogelijk maken. De door de cookie ontvangen informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het bezoek van haar website te evalueren, om statitstieken over de websiteverrichtingen voor de websiteexploitant samen te stellen en om van de verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden service te kunnen gebruik maken. Ook zal Google deze gegevens mogelijks aan derden doorgeven in zover het wettelijk is of zal een derde deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google in verbinding stellen. U kunt de instelling van de cookies door een aangepaste instelling van uw browser software verhinderen. In dit geval zult u bepaalde applicaties op de website niet kunnen doen. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de door u doorgegeven data door Google op de hiervoor beschreven wijze en manier en bent u akkoord met het hiervoor geciteerde doel.