Privacy Policy

Version 1.0 (Maj 2018)

1. Hvad er formålet med denne fortrolighedspolitik?

2. Hvem er vi?

3. Hvad betyder ”persondata” og ”databehandling”?

4. Hvem henvender denne fortrolighedspolitik sig til, og hvad er dens formål?

5. Hvilke persondata behandler vi, og til hvilke formål?

6. Hvem deler vi dine persondata med?

7. Udleverer vi dine persondata til andre lande?

8. Hvordan beskytter vi dine persondata?

9. Hvor længe tilbageholder vi dine persondata?

10. Hvordan behandler vi børns persondata?

11. Hvilke rettigheder har du mht. behandling af dine persondata?

12. Hvad skal du ellers tage i betragtning?

13. Ændringer i denne fortrolighedspolitik

 

 

1. Hvad er formålet med denne fortrolighedspolitik?

Denne fortrolighedspolitik beskriver hvilke persondata, vi behandler, og til hvilke formål.

Fortrolighedspolitikken giver os mulighed for at informere dig om, hvordan og hvorfor vi indsamler, behandler og anvender dine persondata. Det er vigtigt for os, at du forstår:

 • hvilke persondata, vi indsamler
 • formålet med indsamling af dine persondata
 • hvor længe vi tilbageholder dine persondata
 • hvem, der har adgang til dine persondata
 • hvilke rettigheder, du har mht. dine persondata
   

Du finder relevante bemærkninger og forklaringer nedenfor. Vi henviser til tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik for yderligere oplysninger. Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du finder vores kontaktoplysninger under afsnit 2.

 

2. Hvem er vi?

Et associeret selskab (den såkaldte ”dataansvarlige”) er ansvarlig for databeskyttelse i forbindelse med hver databehandlingsaktivitet. Dette selskab bestemmer behandlingsaktivitetens formål og metode. Nedenstående selskab (”vi” eller ”os”) er defineret som den dataansvarlige mht. databehandling iht. denne fortrolighedspolitik:

 

AMC Cookware (Danmark)
Mikkelborg Allé 38
2970 Hørsholm

Telefon.: +45 7060 5280
E-mail: dpo@amc-cookware.dk


I visse tilfælde er den dataansvarlige for dine persondata ikke os, men et andet koncernselskab:

 • Hvis du kommunikerer med et andet selskab i AMC Group, så er dette selskab defineret som den dataansvarlige mht. den respektive databehandling.
 • I visse tilfælde overfører vi også dine persondata til et andet selskab i AMC Group eller tredjeparter såsom uafhængige salgsrepræsentanter, som udbyder og sælger AMC-produkter og -tjenester på vores vegne. I dette tilfælde er den respektive modtager defineret som den dataansvarlige.

 

3. Hvad betyder ”persondata” og ”databehandling”?

”Persondata” henviser til alle oplysninger vedr. en fysisk person, dvs. et menneske. Dette omfatter f.eks. følgende oplysninger, såfremt disse kan relateres til en specifik fysisk person:

 • kontaktoplysninger, herunder f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer
 • yderligere personlige oplysninger, herunder f.eks. køn, fødselsdato, alder, ægteskabelig status og nationalitet
 • transaktionsdata, herunder f.eks. oplysninger om ordrer, indkøbshistorik, præferencer og foretrukne produktkategorier
 • personlige præferencer, herunder f.eks. spisevaner eller madlavningskompetencer
 • regnskabsinformation, herunder f.eks. kreditkortnummer, kontooplysninger og kreditværdighed
 • jobrelaterede oplysninger, herunder f.eks. profession, stillingsbetegnelse, jobfunktion, uddannelse, tidligere arbejdsgivere, kompetencer og erfaring, tilladelser og anerkendelser såvel som medlemskaber
 • logge, der indeholder oplysninger om dine besøg på vores websteder

Det er ikke nogen selvfølgelighed, at vi behandler alle persondata beskrevet i dette afsnit. Du kan finde specifikke oplysninger om de persondata, vi indsamler, under afsnit 5 og i tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik.

”Databehandling” henviser til enhver behandlingsaktivitet, der involverer persondata. Dette omfatter f.eks. følgende aktiviteter:

 • indsamling, lagring og tilbageholdelse
 • organisering, placering og administration
 • tilpasning og ændring
 • genfinding og informationssøgning
 • brug og anvendelse
 • offentliggørelse
 • justering og sammenfletning
 • beskyttelse
 • sletning og destruktion
 • overførsel og videreformidling

 

4. Hvem henvender denne fortrolighedspolitik sig til, og hvad er dens formål?

Denne fortrolighedspolitik vedrører enhver behandling af persondata i forbindelse med alle vores forretningsaktiviteter inden for alle vores forretningsområder. Visse tjenester kan være omfattet af yderligere fortrolighedspolitikker. Du vil modtage information om sådanne forbehold via en passende kommunikationskanal, såfremt dette er tilfældet.

Denne fortrolighedspolitik omfatter behandling af persondata for alle ”registrerede individer”. Følgende personer er eksempler på registrerede individer:

 • Personer, som skriver til os eller kontakter os via en anden kommunikationskanal
 • kunder eller kundeemner, som er blevet besøgt af vores salgspersonale eller salgsrepræsentanter
 • deltagere i salgspræsentationer, madlavningskurser og andre kundearrangementer
 • besøgende på vores kontorer
 • besøgende på vores websteder
 • modtagere af vores informations- og markedsføringsmateriale
 • deltagere i konkurrencer og undersøgelser
 • vores forretningspartneres og salgsrepræsentanters kontaktpersoner
 • jobansøgere

 

5. Hvilke persondata behandler vi, og til hvilke formål?

Vi behandler persondata meget forskelligt, afhængigt af anledningen og formålet. Du finder flere oplysninger i dette afsnit samt i tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik:

 • Kommunikation: Vi behandler persondata, når du kontakter os, eller når vi kontakter dig, f.eks. når du kontakter vores kundeservice og/eller når du skriver eller ringer til os. Vi tilgår normalt kun oplysninger såsom navn og kontaktoplysninger samt indholdet af og tidspunktet for relevante meddelelser. Vi benytter disse data til give dig relevante oplysninger, behandle dine anmodninger og kommunikere med dig generelt. Vi kan også vælge at videresende meddelelser til det ansvarlige selskabskontor i AMC Group, f.eks. hvis din anmodning vedrører et andet selskab.
 • Køb af varer og tjenester: Vi modtager og behandler også persondata, hvis du gør brug af vores tjenester, f.eks. hvis du køber varer eller tjenester hos os. Vi tilgår f.eks. dit navn og dine kontaktoplysninger, oplysninger om bestilte varer eller tjenester såvel som betalingsmetode. Hvis du ønsker at gøre brug af en efterbetalingsmetode, tilgår vi også oplysninger om din kreditværdighed via et kreditoplysningsbureau, som vi samarbejder med. Vi behandler f.eks. dine persondata i forbindelse med behandling af ordrer og kontrakter, herunder ordre- og forsendelsesbekræftelser, leveringsbekræftelser, levering og fakturering såvel som garantireparationer. Baseret på disse data indsamler vi også oplysninger om dine præferencer og foretrukne produkter og tjenester. Disse oplysninger hjælper os med at give dig specifikke oplysninger om vores produkter og generelt skræddersy vores produktudbud mere præcist til vores kunders behov.
 • Salgspræsentationer og kundearrangementer: Når vi afholder salgspræsentationer og kundearrangementer:(såsom produktdemonstrationer, madlavningskurser og kampagnearrangementer), behandler vi også persondata. Sådanne data inkluderer navn og adresse på deltagere eller interessenter samt andre data afhængigt af det pågældende arrangement, herunder f.eks. fødselsdato. Vi behandler disse informationer mhp. udførelse af kundearrangementer, men også for at kunne komme i direkte kontakt med dig og vække din interesse for vores produkter og tjenester.
 • Information og direkte markedsføring: Vi behandler persondata på mange måder, herunder til informations- og markedsføringsformål. Hvis du f.eks. tilmelder dig et nyhedsbrev, vil vi f.eks. behandle dine kontaktoplysninger, detaljer om dine spisevaner, madlavningskompetencer og præferencer samt information om din brug af nyhedsbrevet og tidligere købte produkter for at lære dig bedre at kende og vække din interesse for vores produkter.
 • Besøg på websteder vha. apps: Når du besøger vores websteder, behandler vi persondata. Behandlingen afhænger af produktet og webstedets funktioner. Disse data omfatter f.eks. logdata, information om besøgstidspunktet på webstedet, besøgets varighed samt besøgte sider. Vi anvender disse data af IT-sikkerhedsgrunde, men også for at forbedre webstedets brugervenlighed og dets funktioner.  Vi benytter også ”cookies”, som er små tekstfiler, der lagres midlertidigt eller permanent på din enhed, når du besøger vores websted. Cookies er også nødvendige for, at webstedet kan fungere efter hensigten. Andre cookies bruges til at gøre din brugeroplevelse mere personlig. Logs og cookies indeholder dog ofte ikke persondata, fordi vi ofte ikke er i stand til at sammenkæde disse oplysninger med din identitet. Vi anvender også analysedataværktøjer såsom Google Analytics. Sådanne tjenester/værktøjer sætter os i stand til at indsamle detaljerede informationer om brugen af det pågældende websted, men sådanne informationer er ofte ikke-personlige. Endelig benytter vi andre funktioner fra udbydere såsom Facebook, som kan resultere i, at den pågældende udbyder behandler dine persondata. Vi henviser til at tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik for yderligere oplysninger. Her kan du også finde flere oplysninger om, hvordan du forhindrer sådanne behandlingsaktiviteter.
 • Konkurrencer og undersøgelser: Fra tid til anden organiserer vi konkurrencer og undersøgelser. I disse tilfælde behandler vi dine kontaktoplysninger og information om din deltagelse mhp. at udføre sådanne konkurrencer og undersøgelser såvel som dine tilbagemeldinger. Du kan finde yderligere oplysninger i de respektive betingelser og vilkår for deltagelse.
 • Forretningspartnere: Vi samarbejder med forskellige virksomheder og forretningspartnere, herunder f.eks. uafhængige salgsrepræsentanter, leverandører, erhvervskunder, samarbejdspartnere og serviceudbydere (f.eks. IT-serviceudbydere). Vi behandler også persondata om kontaktpersoner i disse virksomheder, herunder f.eks. navn, jobfunktion og stillingsbetegnelse såvel som information om leverancer og betalinger.
 • Jobansøgninger: Vi behandler også persondata, når du sender os en jobansøgning. Det er en generel regel, at vi beder dig om at stille de sædvanlige oplysninger og dokumenter til rådighed såvel som andre anførte materialer i jobannoncen.
 • Beskyttelse af rettigheder: Vi behandler persondata i forskellige situationer for at beskytte dine rettigheder, f.eks. for at gøre retslige og ikke-retslige krav og anmeldelser til inden- og udenlandske myndigheder gældende eller forsvare os over for retskrav. Vi kan f.eks. få retsforfølgning præciseret eller indsende dokumenter til en myndighed. Myndigheder kan også bede os om at udlevere dokumenter, der indeholder persondata.

Tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik beskriver mere detaljeret, hvilke typer persondata, vi indsamler om dig, hvordan og til hvilke formål, på hvilket retsgrundlag samt om du er forpligtet til at stille dine persondata til rådighed for os.


6. Hvem deler vi dine persondata med?

Vores ansatte og salgsrepræsentanter har adgang til dine persondata i det omfang, det er nødvendigt til de beskrevne formål samt disse personers relevante arbejdsopgaver. De agerer i overensstemmelse med vores anvisninger og er underlagt fortroligheds- og diskretionspligt ifm. håndtering af dine persondata.

Vi kan også overføre dine persondata til andre selskaber i AMC Group mhp. intern koncernadministration samt til forskellige behandlingsformål som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Dette betyder, at dine persondata også kan blive behandlet og sammenkørt med persondata, der stammer fra andre selskaber i AMC Group, til de respektive formål.
 
Vi kan også udlevere dine persondata til tredjepartsudbydere, som udfører visse forretningsaktiviteter på vores vegne, herunder i særdeleshed:

 • IT-tjenester, f.eks. tjenester inden for datalagring (hosting), cloud-tjenester, udsendelse af nyhedsbreve via e-mail, dataanalyse osv.,
 • konsulenttjenester, f.eks. tjenester udbudt af skattekonsulenter, advokater, administrationskonsulenter og/eller konsulenter inden for personalerekruttering og -ansættelse,
 • transport- og logistiktjenester, f.eks. til forsendelse af bestilte varer,
 • administrationstjenester, f.eks. ejendomsadministration,
 • indsamling af forretningsinformation og inkassovirksomhed, f.eks. hvis du ønsker at foretage et køb på kredit, eller hvis udeståender ikke er blevet betalt.

Der findes også andre situationer, hvor vi kan udlevere dine persondata. Vi kan f.eks. udlevere dine persondata til tredjeparter (f.eks. myndigheder), hvis det er et lovkrav. Vi forbeholder os også retten til at behandle dine persondata for at overholde en retskendelse, gøre retskrav gældende eller forsvare os over for selvsamme, eller hvis vi vurderer det som værende nødvendigt af andre juridiske årsager.

 


7. Udleverer vi dine persondata til andre lande?

Modtagere af dine persondata (se afsnit 6) kan være placeret i udlandet - herunder uden for EU eller EEA, og i særdeleshed i Schweiz. De pågældende lande kan være underlagt lovgivning, der beskytter dine persondata i samme omfang som lovgivningen i Schweiz, EU eller EEA. Vi betegner sådanne lande, der ikke giver tilstrækkelig beskyttelse, som ”tredjelande”. Hvis vi udleverer dine persondata til en tredjelandsmodtager, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine persondata. Én måde at gøre dette på, er at indgå dataoverførselsaftaler med tredjelandemodtagere, der sikrer den nødvendige databeskyttelse. Disse omfatter kontrakter, som er blevet godkendt, udstedt eller anerkendt af Europakommissionen og/eller Federal Data Protection and Information Commissioner (kommissæren for beskyttelse af persondata (USA)), de såkaldte standardkontraktbestemmelser. Det er desuden tilladt at overføre persondata til modtagere, som er tilmeldt US Privacy Shield-programmet (USA).

Kontakt os, hvis du vil have en kopi af vores dataoverførselskontrakter, eller hvis du vil modtage yderligere oplysninger om, hvordan vi beskytter dine persondata, når vi udleverer disse til et tredjeland (se afsnit 2).

 

8. Hvordan beskytter vi dine persondata?

Vi gør brug af relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocesser til at beskytte dine persondata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og forhindre risiko for tab, utilsigtet ændring, utilsigtet udlevering eller uautoriseret adgang. Dog indbefatter elektronisk overførsel af information visse sikkerhedsrisici, der ikke kan udelukkes fuldstændigt. Hvis du overfører information på denne måde, er det dit eget ansvar.

 

9. Hvor længe tilbageholder vi dine persondata?

Vi tilbageholder ikke dine persondata i længere tid end nødvendigt til de formål, hvortil informationerne er blevet indsamlet. Derudover tilbageholder vi persondata så længe vi har en legitim interesse i lagring af disse, f.eks. hvis vi har behov for disse persondata for at kunne opfylde kontraktvilkår (f.eks. overholdelse af garantikrav) til håndhævelse af eller forsvar over for retskrav, til arkiveringsformål og for at kunne garantere IT-sikkerhed eller i tilfælde af håndhævelse af præskriptionslove. Vi tilbageholder også dine persondata så længe de er underlagt en retslig tilbageholdelsesforpligtelse. Andre dokumenter må kun tilbageholdes i kort tid, hvilket er tilfældet for f.eks. videoovervågningsoptagelser eller optagelser af visse internet-processer (logdata).

 

10. Hvordan behandler vi børns persondata?

Vi behandler ikke børns persondata. Skulle det ikke desto mindre være nødvendigt, træffer vi særlige foranstaltninger for at beskytte børns rettigheder, og hvis vi behandler børns persondata baseret på indhold, beder vi forældrene eller værgen om deres samtykke. Hvis et samtykke til indsamling af et barns persondata er blevet givet af barnets forældre eller værge, står det den voksne person frit for at trække dette samtykke tilbage på et senere tidspunkt.

 

11. Hvilke rettigheder har du mht. behandling af dine persondata?

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata eller frit trække dit samtykke til behandling af dine persondata tilbage. Der findes især en indsigelsesret mod databehandling i sammenhæng med direkte markedsføring/annoncering. Hvis du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod yderligere behandling til et specifikt formål, kan vi ikke længere behandle dine persondata til de tilsvarende formål.

Derudover har du følgende rettigheder:

Rettighed

Beskrivelse

Bemærkninger

Registerindsigt

Du har til enhver tid og vedlagsfrit ret til at anmode om adgang til dine persondata, som lagres og behandles af os. Dette giver dig mulighed for at kontrollere hvilke persondata, vi behandler, og bekræfte, at disse data anvendes i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

I visse tilfælde kan registerindsigten være begrænset eller undtaget, herunder i særdeleshed:

 • hvis du ikke er i stand til at legitimere dig selv,
 • for at beskytte andre personers rettigheder og friheder (borgerrettigheder) (f.eks. diskretionspligt eller tredjeparts databeskyttelsesrettigheder),
 • i tilfælde af for vidtgående udøvelse af registerindsigt (alternativt kan vi kræve betaling for udlevering af informationerne), eller

hvis udlevering af en stor mængde information vil medføre uforholdsmæssigt meget arbejde fra vores side.

Berigtigelsesret

Du har ret til at få ukorrekte eller ufuldstændige persondata rettet og at blive informeret om en sådan berigtigelse.

 
Sletningsret

Du har ret til at få dine persondata slettet. Du kan anmode om sletning af dine persondata, hvis:

 • de pågældende persondata ikke længere er nødvendige for opfyldelse af de tiltænkte formål,
 • du har trukket dit samtykke tilbage eller har gjort indsigelse mod behandlingen,
 • de pågældende persondata behandles ulovligt.
 

I individuelle tilfælde kan sletningsretten være undtaget, herunder i særdeleshed, hvis behandlingen er nødvendig:

 • for udøvelse af ytrings- og informationsfrihed,
 • for opfyldelse af et retsligt anliggende eller et anliggende i offentlighedens interesse,
 • for opfyldelse af, håndhævelse af eller forsvar over for retskrav
 

Behandlingsbegrænsningsret

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om begrænsning af måden, hvorpå dine persondata behandles. Dette vil f.eks. betyde, at dine persondata (i det mindste midlertidigt) ikke vil blive behandlet længere, eller at dine ikke-udleverede persondata (i det mindste midlertidigt) vil blive fjernet fra et websted.

 
Dataudleveringsret

Du har ret til vederlagsfrit at få udleveret persondata, som du har stillet til rådighed for os, i et sædvanligt anvendeligt, elektronisk format, såfremt:

 • den specifikke databehandling er baseret på dit indhold eller er nødvendig for at kunne opfylde kontraktvilkår, og
 • behandlingen udføres automatisk.
 

Afhængigt at det individuelle tilfælde, vil dine persondata blive overført til dig eller direkte til en anden dataansvarlig.

Klageret

Du har ret til at indsende en klage til en kompetent myndighed om måden, hvorpå vi håndterer eller behandler dine persondata.

 

 

12. Hvad skal du ellers tage i betragtning?

Retsgrundlag: Persondataforordningen (GDPR) forpligter os til at informere dig om det relevante retsgrundlag for vores databehandlingsaktiviteter. I tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik kan du finde oplysninger om retsgrundlaget, hvorpå vi sædvanligvis baserer vores respektive databehandlingsaktiviteter. Pga. kompleksiteten af flere dataprocesser, kan det dog ikke udelukkes, at andre retsgrundlag kan gøres gældende i individuelle tilfælde - afhængigt af omstændighederne.

Forpligtelse til udlevering af persondata: Persondataforordningen (GDPR) forpligter os også til at informere dig om, hvorvidt du er forpligtet til at stille dine persondata til rådighed pga. et retsligt eller kontraktmæssigt krav, eller om de pågældende data er nødvendige for at indgå et kontraktforhold. Vi skal desuden informere om mulige konsekvenser, hvis du ikke er i stand til at stille sådanne data til rådighed. Vi henviser til tabellen i slutningen af denne fortrolighedspolitik for yderligere oplysninger. Det er en generel regel, at udlevering af persondata er frivilligt.

Tredjepartspersondata: Du kan ønske eller have behov for at stille tredjepartspersondata til rådighed for os. Vi vil gerne understrege, at du i dette tilfælde er forpligtet til at informere de relevante personer om en sådan udlevering af data og om denne fortrolighedspolitik. Du er også forpligtet til indhente samtykke fra de relevante personer til en sådan udlevering.

 

13. Ændringer i denne fortrolighedspolitik

Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden, hvis vi ændrer vores databehandlingsaktiviteter, eller ny lovgivning bliver vedtaget. Vi informerer aktivt vores kunder og interessenter om sådanne ændringer, hvis det er muligt uden uforholdsmæssigt meget arbejde fra vores side. En databehandlingsaktivitet er dog generelt underlagt den version af fortrolighedspolitikken, som er den seneste version, ved påbegyndelse af den relevante behandling.

 

Tabel: Grundlag for databehandling, omfang, formål og forpligtelse til at stille data til rådighed samt retsgrundlag for behandling

 • Kommunikation med os
 • Køb af varer og tjenester
 • Deltagelse i salgspræsentationer og kundearrangementer
 • Elektroniske nyhedsbreve og direkte markedsføring
 • Besøg på vores websted (generelt)
 • Besøg på vores websted (cookies)
 • Besøg på vores websted (analyse af brugeradfærd)
 • Besøg på vores websted (plug-ins til sociale netværk)
 • Deltagere i konkurrencer, undersøgelser og lignende arrangementer
 • Placeringsbaseret sporing (videoovervågning)
 • Wi-Fi på vores kontorer
 • Kommunikation med vores firma i egenskab af forretningspartner
 • Jobansøgninger
 • Overholdelse af lovkrav
 • Beskyttelse af rettigheder

Grundlag for dataindsamling

Behandlede persondata

Behandlingsformål og forpligtelse til at stille data til rådighed

Retsgrundlag for behandling

Kommunikation med os

Vi indsamler persondata, når du kontakter os pr. brev, elektronisk eller pr. telefon, f.eks. når du kontakter vores kundeservice. Vi behandler kontaktoplysninger og kommunikationsdata, herunder i særdeleshed følgende persondata:

 • dit navn,
 • dine kontaktoplysninger såsom postadresse, e-mail-adresse og telefonnummer, afhængigt af kommunikationsform,
 • kommunikationsformens indhold og tidspunkt.
 

I denne sammenhæng behandler vi dine persondata til følgende formål:

 • Kundeservice og -vedligehold samt generel kommunikation med dig: Det er vigtigt for os, at du kan kontakte os og give os tilbagemeldinger om din kunde-/brugeroplevelse.
 • Kvalitetssikring og træning: Den potentielle registrering af samtaler hjælper os med at analysere og forbedre vores processer.

Du er naturligvis ikke forpligtet til at stille specifikke oplysninger til rådighed for os. Vi er dog ofte udelukkende i stand at imødekomme dine forespørgsler, hvis du stiller et minimum af oplysninger til rådighed for os.

Interaktion med vores kundeservice afhænger af dit initiativ. Vi betragter dette som dit samtykke til, at vi behandler dine persondata.

Databehandling af vores kundeservice er i vores berettigede interesse, da det sætter os i stand til at forbedre kvaliteten af vores tjenester, undgå fejl i vores processer og opnå en højere kundetilfredshed.

Køb af varer og tjenester

Når du handler hos os, behandler vi persondata i forbindelse med køb og betaling. Dette omfatter i særdeleshed følgende (følsomme) persondata:

 • dit navn,
 • dine kontaktoplysninger, herunder leverings- og fakturaadresse,
 • information om bestilte produkter,
 • betalingsoplysninger,

For køb på kredit kontrollerer vi din kreditværdighed. Til dette formål indsamler vi normalt information fra specialiserede virksomheder, såkaldt kreditoplysningsbureauer.

Vi kan også evaluere oplysninger om din købs- og brugeradfærd og sammenkøre disse oplysninger med andre persondata, vi har indsamlet om dig (f.eks. indkøbsvaner, spisevaner eller madlavningskompetencer).

I denne sammenhæng behandler vi dine persondata til følgende formål:

 • Behandling: Vi behandler dine persondata, så vi kan registrere dine køb og levere dine bestilte produkter.
 • Kundeservice, f.eks. ved behandling af garantikrav.
 • Information om din købsadfærd: Vi analyserer vores kunders købsadfærd i det omfang, at dette er til gavn for vores processer.
 • Du er ikke forpligtet til at stille dine persondata til rådighed for os, når du foretager køb. Bestillinger/ordrer, køb af tjenester og køb af bestemte varer kan dog ikke lade sig gøre, hvis vi ikke kan behandle persondata. Køb i vores online-butikker kræver også, at vi kan behandle de nødvendige persondata.
 

Vi baserer vores behandling på det faktum, at vi er berettigede til at behandle dine persondata for at kunne opfylde kontraktvilkår.

Derudover baserer vi behandlingen på berettigede interesser. De indsamlede persondata sætter os bedre i stand til at skræddersy vores tjenester til dine behov og interesser samt udvide og forbedre vores produktudbud.

Deltagelse i salgspræsentatio­ner og kundearrangemen­ter

Vi behandler persondata, når vi inviterer dig til salgspræsentationer eller kundearrangementer (såsom produktdemonstrationer eller madlavningskurser). Dette omfatter i særdeleshed følgende persondata:

 • dit navn,
 • dine kontaktoplysninger,
 • din deltagelse eller udeblivelse,
 • yderligere arrangementsspecifikke data såsom din fødselsdato.

Vi kan også evaluere dine persondata og sammenkøre disse oplysninger med andre persondata, vi har indsamlet om dig (f.eks. indkøbsvaner, spisevaner eller madlavningskompetencer).

Vi behandler dine persondata for at kunne invitere dig til vores arrangementer og finde ud af, hvilke kundearrangementer, du er interesseret i. På den måde kan vi især vække din interesse for kundearrangementer, som vi håber vil interessere dig.

Deltagelse i kundearrangementer er frivillig, men vil normalt ikke kunne lade sig gøre uden behandling af persondata.Wir bearbeiten Ihre Personendaten, nachdem Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, Sie über die entsprechenden Kundenanlässe zu informieren, oder wenn Sie sich zu einem unserer Kundenanlässe angemeldet haben.

Vi behandler dine persondata efter du har givet os dit samtykke til at informere dig om relevante kundearrangementer, eller hvis du har tilmeldt dig et af vores kundearrangementer.

Den omtalte behandling til venstre er også i vores berettigede interesse, fordi den sætter os i stand til at komme i kontakt med dig og lære dig bedre at kende. Dette sætter os bedre i stand til at skræddersy vores tjenester til dine behov og interesser samt udvide og forbedre vores produktudbud.

Elektroniske nyhedsbreve og direkte markedsføring

Hvis du abonnerer på et elektronisk nyhedsbrev, eller hvis du køber produkter hos os, behandler vi i særdeleshed følgende persondata:

 • dit navn,
 • dine kontaktoplysninger,
 • din e-mail-adresse,
 • information om, hvorvidt du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve eller har gjort indsigelse.

Vi kan også behandle information om din brug af elektroniske nyhedsbreve. Dette omfatter i særdeleshed følgende persondata:

 • modtagelse af nyhedsbrevet,
 • hvorvidt og hvornår du har åbnet eller evt. videresendt nyhedsbrevet,
 • links, du har klikket på (destination, dato og tidspunkt).

Vi kan også evaluere dine persondata og sammenkøre disse oplysninger med andre persondata, vi har indsamlet om dig (f.eks. indkøbsvaner, spisevaner eller madlavningskompetencer).

Vi behandler dine persondata for at kunne sende elektroniske nyhedsbreve til dig. Vi behandler information om din brug af elektroniske nyhedsbreve for at lære dig bedre at kende og være i stand til at skræddersy vores tjenester mere specifikt til dine behov og interesser.

Denne databehandling er frivillig. Hvis du vælger ikke at stille dine persondata til rådighed for os, herunder især din e-mail-adresse, vil vi dog ikke være i stand til at tilbyde dig denne tjeneste.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til modtagelse af elektroniske nyhedsbreve og anden direkte markedsføring tilbage ved at afmelde dit abonnement på denne tjeneste. Tilbagetrækning af dette samtykke udføres ved at klikke på linket i det elektroniske nyhedsbrev eller kontakte os (se afsnit 2).

Vi betragter dit abonnement på vores elektroniske nyhedsbrev som dit samtykke til behandling af dine persondata til de omtalte formål til venstre.

Den omtalte behandling til venstre er også i vores berettigede interesse, fordi den sætter os i stand til at komme i kontakt med dig og lære dig bedre at kende. Dette sætter os bedre i stand til at skræddersy vores tjenester til dine behov og interesser samt udvide og forbedre vores produktudbud.

Besøg på vores websted (generelt)

Af tekniske grunde overfører din browser visse data til os og lagrer dem i logfiler, hver gang du besøger vores websteder. Dette omfatter f.eks. følgende brugerdata:

 • IP-adresse og enhedsspecifikke oplysninger såsom enhedens MAC-adresse,
 • tilgået indhold samt dato og tidspunkt for besøget på webstedet.
 

I denne sammenhæng behandler vi dine persondata til følgende formål:

 • Webstedets tilgængelighed: Lagring af visse logfiler er obligatorisk for webstedets tilgængelighed.
 • Administration af webstedet: Behandling af logfiler hjælper os med at vedligeholde og rette fejl, opretholde webstedets sikkerhed og bekæmpe svindel.
 • Brugertilpasning og optimering af webstedet: Vi ønsker at designe vores websted så brugervenligt som muligt. Til dette formål gemmer vi brugerspecifikke indstillinger, f.eks. at du allerede har besøgt det relevante websted, dine brugertilpassede indstillinger (f.eks. sprogindstillinger) og anvendte funktioner.
 

Behandling af logfiler er i vores berettigede interesse.

 

Besøg på vores websted (cookies)

Vi gør brug af cookies, afhængigt af de anvendte funktioner på webstedet. Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter og gemmer på din enhed, når du besøger vores websted. På den ene side anvender vi sessions-cookies, hvori et entydigt ID-nummer lagres, et såkaldt sessions-ID, samt information om oprindelsen og lagringsperioden for den pågældende cookie. Disse cookies slettes efter dit besøg på vores websted. På den anden side anvender vi permanente cookies, der lagres permanent på din enhed efter den respektive browser-session er afsluttet. Sådanne cookies anvendes til at genkende en besøgende i forbindelse med et senere besøg.

Cookies indeholder ofte ingen persondata. Det er f.eks. meget svært for os at sammenkæde indsamlet information i en cookie med en specifik person.

Vi anvender cookies af følgende grunde:

 • Cookies hjælper os med at opretholde og sikre forskellige funktioner på vores websted.
 • Lagring af cookies gør det nemmere for dig at bruge vores websted og sætter os i stand til at tilbyde så brugervenlige funktioner som muligt, f.eks. ved at gemme dine sprogindstillinger eller indtastede data i løbet af en browser-session.
 • Derudover sætter cookies os i stand til at tilpasse vores online-tjenester til dine behov. Ved at indsamle og evaluere informationer om den generelle brug af og de besøgendes brugeradfærd på vores websted og de anvendte enheder til dette formål, kan vi tilbyde dig målrettede tjenester og produktudbud såvel som andre informationer, som kan vække din interesse.

Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies, der anvendes af os. Du kan konfigurere din enhed (tablet, pc, smartphone osv.) til visning af en meddelelse før en ny cookies oprettes. Dette giver dig mulighed for at afvise cookies. Du kan også slette cookies fra din enhed. Derudover har du mulighed for at forhindre indsamling af data genereret af en cookie (herunder din IP-adresse) og behandling af disse data ved at downloade og installere et relevant tilføjelsesprogram (add-on) til din browser.

Afvisning eller deaktivering af cookies kan dog resultere i, at du ikke vil være i stand til at anvende alle funktioner på webstedet.

Brugen af cookies tjener vores berettigede interesser. Nogle cookies er obligatoriske, f.eks. for at gemme personlige indstillinger eller vise indkøbskurve. Denne brugertilpasning er også til gavn for de besøgende på vores websted. Analysen af brugeradfærden på vores websteder er ydermere i vores berettigede interesse.

Besøg på vores websted (analyse af brugeradfærd)

På vores websted anvender vi Google Analytics, som er udviklet af Google, Inc. i USA. Google Analytics anvender cookies, der giver mulighed for analysere brugen af webstedet. Du kan finde generelle oplysninger om cookies i tabellen under ”Besøg på vores websted (cookies)”. Informationer om din brugeradfærd på vores websted og den anvendte enhed (pc, tablet, smartphone osv.) bliver således gemt.

Disse informationer lagres på en Google-server i USA. Hvis du befinder dig i EU eller EEA, bliver din IP-adresse dog først forkortet. Kun i meget sjældne tilfælde bliver din fulde IP-adresse overført til USA. I USA er Google underlagt US Privacy Shield-programmet. Google Analytics gør det ligeledes muligt at tildele data, sessioner og interaktioner på tværs af adskillige enheder til et pseudonymt bruger-ID og således analysere aktiviteterne for en ukendt bruger på tværs af enheder. Vi henviser til Googles brugsvilkår og fortrolighedspolitik for yderligere oplysninger.

Vi anvender også lignende tjenester fra andre udbydere, som f.eks. Matomo, som hver især gør brug af cookies. Disse udbydere modtager sjældent nogen persondata, men kan registrere brugerens adfærd på det pågældende websted. En sådan registrering kan være sammenkædet med oplysninger fra andre websteder, der anvender den samme tjeneste. En bestemt brugers adfærd kan være registreret på tværs af flere websteder og enheder. Den respektive udbyder kan også anvende disse data til egne formål, herunder f.eks. brugertilpasset annoncering.

Disse oplysninger anvendes til at opnå en bedre forståelse for brugen af vores websted og forbedre webstedets indhold, funktioner og tilgængelig. Vi kan f.eks. se, hvorfra de fleste besøgende kommer, hvilke sider, de har besøgt, og hvorfra de fleste besøgende forlader vores websted.

Du kan forhindre brugen af Google Analytics ved at installere et tilføjelsesprogram (add-on) til din browser, et såkaldt browser-tilføjelsesprogram. Du kan også anvende en fravælgelses-cookie ved at klikke her. En fravælgelses-cookie forhindrer fremtidig indsamling af data. Dette gælder dog kun for den pågældende browser. For at forhindre indsamling af data på tværs af forskellige enheder, skal du derfor udføre fravælgelse på alle dine enheder og i alle dine browsere. Hvis du sletter cookies i en browser, vil fravælgelses-cookien også blive fjernet.

De nævnte behandlingsformål er i vores berettigede interesse. Vi betragter vores websteder som meget vigtige værktøjer til at kommunikere med eksisterende kunder og tiltrække nye kunder. Det vigtigt for os opretholde optimal funktionalitet og tilgængelighed på vores websteder.

 

 

Besøg på vores websted (plug-ins til sociale netværk)

Vores websteder anvender plug-ins, herunder f.eks. fra Facebook, YouTube, Instagram eller Google+. Således vises der knapper fra de respektive udbydere, herunder f.eks. ”Synes godt om”-knappen, der linker til Facebook, eller ”+1”-knappen, der linker til Google+, eller indhold fra den respektive udbyder, der er integreret på webstedet.

Når du besøger et websted, der anvender et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til den pågældende udbyders servere. Indholdet af det pågældende plug-in sendes direkte til din browser af den respektive udbyder og integreres i det respektive websted. Således modtager den respektive udbyder især følgende persondata: 

 • oplysninger om, at din browser har besøgt det pågældende websted,
 • den anvendte enheds IP-adresse, også selvom du ikke har en konto hos den pågældende udbyder.

Hvis du er logget ind på udbyderens websted på samme tid, kan udbyderen tilknytte besøget til din personlige profil. Hvis du interagerer med et plug-in - f.eks. ved at klikke på ”Synes godt om”-knappen eller skrive en kommentar - overføres de tilsvarende oplysninger direkte fra din browser til den pågældende udbyder, hvor de også gemmes. En sådan interaktion kan også tilknyttes din personlige profil hos udbyderen og være synlig for dine kontaktpersoner.

Vi anvender plug-ins til at gøre vores websted mere attraktivt og til at gøre det nemmere for dig at interagere med det relevante produktudbud, herunder f.eks. ved hjælp af ”Synes godt om”-knappen. Dette hjælper os også med at nå ud til en større antal brugere af vores websted. Du kan finde yderligere information om behandlingen af relevante data i de respektive udbyderes fortrolighedspolitik.

Hvis du ikke ønsker, at de respektive udbydere skal være i stand til at indsamle information om dig via vores websted, skal du logge ud af udbyderens websted, inden du besøger vores websted. Visse udbydere anvender dog plug-ins, der linker til sociale netværk, også selvom du er logget ud af de pågældende udbyderes websteder, til indsamling af anonymiserede data, som kan tilknyttes til din personlige profil, såfremt du er logget ind på den respektive udbyders websted på et senere tidspunkt.  I sådanne tilfælde behandler den respektive udbyder dine persondata i egenskab af dataansvarlig og i henhold til egne databeskyttelsesregler. Hvis du ønsker at forhindre udbyderen i at tilknytte data til din personlige profil, skal du slette de tilsvarende cookies. Du kan også helt og aldeles forhindre indlæsning af plug-ins ved hjælp af tilføjelsesprogrammer (add-ons) til din browser, f.eks. "No Script" og "No-Script Suite". .

Vi behandler dine persondata for at kunne udføre det respektive arrangement og give vinderen besked. Med dit samtykke anvender vi også dit navn og dine kontaktoplysninger til analyse- og markedsføringsformål. Til disse formål kan vi sammenkæde dine persondata med andre ikke-personlige og personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Deltagelse i sådanne arrangementer er frivilligt, men vil ikke være muligt, medmindre vi har dit samtykke til behandling af persondata.

De nævnte behandlingsformål er i vores berettigede interesse. Det er meget vigtigt for os at designe vores websted på en attraktiv måde og at øge interaktionen med vores besøgende. Brugen af plug-ins er et vigtigt værktøj til dette formål.

 

Deltagere i konkurrencer og undersøgelser

Vi indsamler persondata, når du deltager i konkurrencer og undersøgelser (”arrangementer”). Omfanget af behandlede persondata kan variere afhængigt af arrangementet. De behandlede persondata omfatter i særdeleshed følgende persondata:

 • dit navn,
 • din fødselsdato,
 • dine kontaktoplysninger,
 • det faktum, at du deltager,
 • resultatet af din deltagelse,
 • dine evt. tilbagemeldinger,
 • evt. korrespondance om arrangementet.

Du kan finde yderligere oplysninger i de respektive betingelser og vilkår for deltagelse.

Vi kan også evaluere dine persondata og sammenkøre dem med andre persondata, såsom ikke-personlig statistik og andre persondata, vi har indsamlet om dig, for at udlede information om dine præferencer og foretrukne produkter og tjenester.

Vi behandler dine persondata for at kunne udføre det respektive arrangement og give vinderen besked. Med dit samtykke anvender vi også dit navn og dine kontaktoplysninger til analyse- og markedsføringsformål. Til disse formål kan vi sammenkæde dine persondata med andre ikke-personlige og personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Deltagelse i sådanne arrangementer er frivilligt, men vil ikke være muligt, medmindre vi har dit samtykke til behandling af persondata.

Hvis du deltager i et arrangement, betragter vi dette som dit samtykke til, at vi behandler dine persondata til dette formål. Vi kan bede dig om yderligere samtykke, f.eks. til at anvende din kontaktoplysninger til markedsføringsformål.

Placeringsbaseret sporing (videoovervågning)

Vi videoovervåger behørigt markerede områder. Vi kan således indsamle oplysninger om din adfærd i de relevante områder. Brugen af videoovervågning begrænser sig til specifikke og behørigt markerede områder. Derudover kan sådanne indsamlede data udelukkende behandles af specifikke ansatte.

En sådan behandling udføres for at kunne garantere din egen og vores ansattes sikkerhed samt til bevisførelsesformål. Hvis der er mistanke om strafbare handlinger, kan vi stille videoovervågningen til rådighed for anklagemyndigheden.

Hvis du ikke ønsker at blive videoovervåget, anbefaler vi, at du ikke bevæger dig ind i de relevante områder.

 

Det er i vores berettigede interesse at kunne garantere vores kunders og vores ansattes sikkerhed i de relevante områder og forhindre potentielle strafbare handlinger mod vores ansatte og vores kunder såvel som medvirke til undersøgelse af sådanne strafbare handlinger.

Wi-Fi på vores kontorer

Vi indsamler enhedsspecifikke data fra din enhed så snart du logger ind via vores Wi-Fi-infrastruktur. Dette omfatter i særdeleshed følgende oplysninger:

 • din enheds MAC-adresse (et unikt ID for enheden),
 • forbindelsesdato, -tidspunkt og -varighed.

I de fleste tilfælde er vi ikke i stand til at sammenkæde disse oplysninger med en specifik person.

Når du anvender vores Wi-Fi-netværk, behandler vi i særdeleshed følgende oplysninger:

 • forbindelsens varighed,
 • den anvendte Wi-Fi-tjenestes placering,
 • den anvendte datamængde.
 

Vi behandler disse oplysninger for at kunne stille Wi-Fi-tjenester til rådighed for dig og til IT-sikkerhedsformål. Brugen af vores Wi-Fi-tjeneste er frivillig. Du er i princippet ikke forpligtet til at videregive nogen persondata til os. Det vil dog ikke være muligt at benytte Wi-Fi-tjenesten uden behørig behandling af dine persondata.

Vi betragter din brug af vores Wi-Fi-tjeneste som dit samtykke til, at vi behandler dine persondata til dette formål.

Kommunikation med vores firma i egenskab af forretningspartner

Hvis du arbejder for et firma, der leverer eller køber varer og tjenester til/af os, eller som samarbejder med os på nogen måde, behandler vi dine persondata, herunder f.eks.:

 • dit navn,
 • din stilling, din stillingsbetegnelse, dit arbejdsområde,
 • din erhvervserfaring,
 • din korrespondance med os,
 • information om leverancer og betalinger.
 

Behandlingen af persondata tjener følgende formål:

 • kontrollere, hvorvidt du arbejder for et firma, der leverer eller køber varer og tjenester til/af os, eller som samarbejder med os på nogen måde, eller om vi ønsker eller kan samarbejde med dit firma (f.eks. i forbindelse med egnethedsundersøgelser, kontrol af interessekonflikter osv.),
 • kontrollere, hvorvidt dit firma opfylder de påkrævede sikkerhedsstandarder, herunder om firmaet kan behandle persondata på vores vegne,
 • tilrettelægge vores ansattes tidsplaner og, om nødvendigt, din tidsplan eller tidsplaner for ansatte i dit firma,
 • opfyldelse af kontraktvilkår (i kontakt med dit firma),
 • overvågning og evaluering af performance,
 • klargøring og behandling af firmaovertagelser og -salg samt lignende transaktioner.

Du er ikke forpligtet til at stille dine persondata til rådighed for os. Hvis du ikke ønsker at stille de påkrævede persondata til rådighed for os, vil vi dog ikke være i stand til at samarbejde med dig/dit firma. I undtagelsestilfælde er vi sågar juridisk forpligtede til at behandle sådanne persondata. Vi vil dog altid gøre dig opmærksom på ovenstående, hvis det måtte være tilfældet.

Vi baserer vores behandling på det faktum, at vi er berettigede til at behandle dine persondata for at kunne opfylde kontraktvilkår.

Den nævnte behandling er også i vores berettigede interesse, fordi den sætter os i stand til at gøre brug af eksterne tjenester og således øge vores effektivitet.

Jobansøgninger

Når du sender os en jobansøgning, behandler vi dine kontaktoplysninger og oplysninger, du har stillet til rådighed for os (f.eks. ansøgning, kontaktoplysninger, cv, kvalifikationer, diplomer osv. samt følsomme persondata, om nødvendigt). Andre persondata kan også være nødvendige i løbet af behandlingen af en jobansøgning, afhængigt af den pågældende stilling og ansøgerprofil.

Vi behandler dine persondata for at kunne kontrollere din egnethed til den pågældende stilling og for at kunne diskutere dine ansættelsesmuligheder med dig. Med dit samtykke kan vi også beholde din verserende jobansøgning, hvis vi - eller du - takker nej til et ansættelsestilbud med henblik på en mulig ansættelse på et senere tidspunkt.

Det er frivilligt at stille de respektive persondata til rådighed for os, men vi kan ikke behandle en jobansøgning uden de nødvendige persondata.

Hvis du sender os en jobansøgning, giver du dit samtykke til behandling af de respektive persondata til de nævnte formål. Behandling til de nævnte formål til venstre er desuden i vores berettigede interesse.

Overholdelse af lovkrav:

For at kunne overholde juridiske forpligtelser, kan vi være nødsaget til eller ønske at behandle persondata. Dette er f.eks. tilfældet, hvis en myndighed kræver dokumentation, der indeholder dit navn og dine kontaktoplysninger, eller hvis vi udfører en undersøgelse. Vi kan også udføre interne undersøgelser, som omfatter behandling af dine persondata.

Vi behandler i særdeleshed dine persondata til følgende formål:

 • overholdelse af juridiske forpligtelser, herunder rets- og myndighedsafgørelser,
 • forebyggende foranstaltninger mhp. kravoverholdelse,
 • foranstaltninger mhp. konstatering og udredning af misbrug.
 

Behandling til de ovennævnte formål er nødvendig for overholdelse af juridiske forpligtelser og er i vores berettigede interesse.

Beskyttelse af rettigheder:

Vi behandler persondata for at beskytte dine rettigheder, f.eks. for at gøre retslige eller ikke-retslige krav og anmeldelser til inden- og udenlandske myndigheder gældende eller forsvare os over for retskrav. Vi kan f.eks. få retsforfølgning præciseret eller indsende dokumenter til en myndighed. Myndigheder kan også bede os om at udlevere dokumenter, der indeholder persondata. Ud over den pågældende persons kontaktoplysninger, behandler vi andre persondata, afhængigt af sammenhængen, herunder f.eks. information om omstændigheder, der kan lægges til grund for en tvist. Dette kan også omfatte følsomme persondata.

Vi behandler disse persondata til følgende formål:

 • Præcisering og tvangsinddrivelse af fordringer, hvilket også kan omfatte fordringer tilhørende associerede selskaber og vores samarbejds- og forretningspartnere,
 • Forsvar over for retskrav imod os, vores ansatte, associerede selskaber og vores samarbejds- og forretningspartnere,
 • Præcisering af retsforfølgning og andre juridiske, økonomiske forhold,

Deltagelse i retssager og møder med lokale og udenlandske myndigheder.

Behandling til de ovennævnte formål kan være nødvendig for opfyldelse af kontraktvilkår. Det er også i vores berettigede interesse.