Andmekaitse

Sellel lehel on kirjeldatud, kuidas AMC sinu andmeid käsitseb.

Veebileht

Selleks et veebilehte kasutajate vajadustega kõige paremini kohandada, analüüsitakse külastusi statistiliselt. Teave külastajate arvu ja sihtaadressi külastussageduse kohta aitab meil veebilehe ülesehitust parandada. Isikuandmeid ei avaldata. AMC jätab endale õiguse veebilehte mis tahes ajal muuta.

Isikuandmed

Kontaktandmete vormi täitmisel edastatavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

Google Analytics

Veebilehel kasutatakse Google Analyticsi veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc. (edaspidi: Google). Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse sinu arvutis ja mille abil saab analüüsida, kuidas sa veebilehte kasutad. Küpsise kaudu saadud info veebilehe kasutamise kohta edastatakse koos IP-aadressiga Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet, et analüüsida veebilehe kasutust, koostada veebilehe haldajale aruandeid veebilehel toimuvate tegevuste kohta ja osutada teisi veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib vastavat teavet edastada ka kolmandatele isikutele, kui nii näevad ette seadused või kui nimetatud kolmandad isikud osutavad Google’ile andmetöötlusteenust. Google ei seosta kunagi sinu IP-aadressi teiste Google’is salvestatud andmetega. Küpsiste paigaldamist saab takistada vastavate sätetega brauseri tarkvaras, aga me hoiatame, et sellisel juhul ei pruugi veebilehe kõik funktsioonid täies ulatuses töötada. Veebilehte kasutades kinnitad, et oled nõus sinu kohta kogutud andmete ülaltoodud viisil ja eesmärkidel töötlemisega Google’is.